Terus Technology Company@andynguyen15898online userverified user

Đối với Terus, mỗi dự án chúng tôi nhắm đến không chỉ mang lại giá trị cho doanh nghiệp mà còn là sự hợp tác lâu dài nhằm mang lại các giá trị bền vững cho khách hàng. CÔNG NGHỆ TERUS ® Với tôn chỉ là công nghệ thực tiễn, công nghệ ứng dụng, đã đang và sẽ tạo ra các sản phẩm thiết kế và tiếp thị trên nền tảng digital lấy người dùng làm trung tâm. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ như: Thiết kế website, Facebook Ads, Google Ads, SEO, Thiết kế phần mềm,... Ngoài ra, các dịch vụ liên quan đến website cũng được Terus nghiên cứu và phát triển xem ngay website của Terus tại: https://terusvn.com/